De Zuidelijke Nederlanden dateren van 1815. Ondanks het taalverschil onstaat een grote culturele en commerciële verwantschap met Frankrijk en in het bijzonder met de noordelijke provincies, ten noorden van de hoofdstad. Dit zijn tot op vandaag de belangrijkste handelspartners.

De uitwisselingen tussen Frankrijk en België zijn sedert decennia in evenwicht. Meer nog, er is een grote culturele verstandhouding, een wederzijds respect tussen de twee regio’s, onstaan door hun gemeenschappelijk verleden.

Rijsel, Kortrijk, Brugge, Gent, zijn steden die door de eeuwen heen belangrijke metropolissen waren. Hun kracht kwam tot stand door een sterke ondernemingszin, geografische factoren zoals de nabijheid van de zee en creativiteit.

Vlaanderen was zonder twijfel één van de eerste regio’s ten noorden van de Alpen die zich kon verlossen uit de donkere Middeleeuwen.

Textiel speelde er een belangrijke rol in de ontwikkeling maar ook, als men Henegouwen of Valenciennes nadert, zware industrie of mijnen. Na hun zware bijdrage aan de Eerste Wereldoorlog , waarvan de regio ten noorden van de Somme en het noorden van België het zwaartepunt uitmaakten, hebben zij zich kunnen herstellen door hun sterke industriële tradities.
De tweede wereldoorlog liet door vele persoonlijke drama’s onvermijdelijke sporen na in het menselijke en culturele patrimonium maar de regio kwam er weer bovenop en beleefde volop de ‘Golden sixties’ van het Europese continent.

De twee oliecrisissen van de jaren zeventig tastten de industrie zwaar aan en dit aan beide kanten van de grens.
Maar ondanks dit kreeg de grensstreek nieuw leven ingeblazen door het aantrekken van vernieuwende industrieën zoals het ontplooien van havenactiviteiten zowel in Frankrijk als in België. De havens van Antwerpen en Gent blijven onvermijdelijk in alle soorten goederenverkeer naar Frankrijk wat nog eens de interactie tussen de twee regio’s duidelijk maakt.

Doorheen de tijd mag de cultuur, die toch een grote waarde heeft, natuurlijk niet vergeten worden. Denk maar aan Brugge (Culturele Hoofdstad in 2002) en Rijsel (Culturele Hoofdstad in 2004). Steden waarin de kwaliteit van het leven voorop staat.
In het begin van de éénentwintigste eeuw heeft deze regio, in het Europa zonder grenzen en de eenheidsmunt, alle troeven om te slagen.

Zoals men ziet heeft deze regio zich in de loop van haar geschiedenis bewezen in haar aanpassings -en anticipatievermogen door op de eerste plaats telkens weer herop te leven na grote carastrofes en dit dankzij haar ondernemingszin.

Welkom in één van de rijkste regio’s, cultureel en economisch, van Europa!