De Franse Kamer 
 van Koophandel en Nijverheid 
 voor het Vlaams Gewest 

De Franse Kamer van Koophandel en Nijverheid voor het Vlaams Gewest

Van waar u ons ook ter wereld contacteert, wees ervan bewust dat u zich in één van de gebieden van Europa bevindt met een rijke geschiedenis en tal van economische tradities.

De Franse Kamers van Koophandel en Nijverheid in het buitenland zijn opgericht op het einde van de negentiende eeuw, op aanvraag en onder toezicht van de Consulaten Generaal. Het doel was de relaties met Frankrijk, met betrekking tot eventuele handelspartners, te bevorderen.

Ze zijn niet afhankelijk van de Franse staat maar ze zijn verenigd in het UCCIFE (Union des Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’Etranger). Hun doel is de Franse exporteurs bij te staan in hun handelingen.

Ze vullen de economische afdelingen van de ambassades aan en ze bestaan hoofdzakelijk uit economische spelers die opereren in het buitenland.

De Franse Kamer van Koophandel en Nijverheid voor het Vlaams Gewest, waarvan de hoofdzetel zich bevindt in Gent (Oost-Vlaanderen), is erkend bij ministrieel besluit door het Franse Ministerie voor Handel en Nijverheid op 25 juli 1924 en heeft tot doel “het bevorderen van de commerciële relaties tussen Frankrijk en de Belgische provincies van Oost- en West-Vlaanderen”.

Wegens de fusie tussen de CFCI2F en de CFCIAL is onze naam: Chambre Française de Commerce et d’Industrie pour la Région Flamande.