Zakenclub

Zoals de andere C.F.C.I. in de wereld heeft onze Kamer ook als missie de informele relaties tussen onze leden te ontwikkelen. Ook het bevorderen van relaties tussen de vertegenwoordigers van Belgische en Franse ondernemingen is een doel.

Dit gebeurt door zakenlunches met een bijhorend debat, bedrijfsbezoeken, verplaatsingen of een brief geadresseerd aan onze leden.

Hoewel onze Kamer onafhankelijk is, geniet ze toch bescherming voor haar commerciële activiteiten van de Franse Ambassade en het Consulaat Generaal.