Gebruiksvoorwaarden van de website van de CFCIRF

Deze website van de Franse Kamer van Koophandel en Nijverheid voor het Vlaams Gewest - CFCIRF is bedoeld om het publiek beter te informeren over de zakenstromen van Frankrijk naar België. Het gebruik van de informatie op deze website is toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd, op voorwaarde dat de CFCIRF wordt vermeld als bron en dat de onderstaande gebruiksvoorwaarden worden gerespecteerd.


De Franse Kamer van Koophandel en Nijverheid voor het Vlaams Gewest - CFCIRF ziet erop dat de informatie op zijn website zo juist en zo actueel mogelijk is. Hij kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele fouten die erin zouden voorkomen.


De Franse Kamer van Koophandel en Nijverheid voor het Vlaams Gewest - CFCIRF tracht een maximale en permanente beschikbaarheid van zijn website te verzekeren. Hij is echter niet gevrijwaard van technische mankementen en wijst tevens elke aansprakelijkheid af, in geval van niet beschikbaarheid van de website, hoe lang deze ook mag duren.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites evenals verwijzingen naar andere informatiebronnen. deze links en informatiebronnen worden uitsluitend ter informatie verstrekt. De Franse Kamer van Koophandel en Nijverheid voor het Vlaams Gewest - CFCIRF controleert deze websites niet, noch de informatie die ze bevatten en kan dus geen enkele waarborg inzake de kwaliteit en/of de volledigheid van deze informatie bieden.


De Franse Kamer van Koophandel en Nijverheid voor het Vlaams Gewest - CFCIRF wijst elke aansprakelijkheid af voor de schade die kan voortvloeien uit het raadplegen van de informatie op andere websites of van andere informatiebronnen in het algemeen waarnaar zijn website verwijst.


Wilt u vanaf uw website een hyperlink naar de website van de Franse Kamer van Koophandel en Nijverheid voor het Vlaams Gewest - CFCIRF creëren, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de webmaster, die u zo snel mogelijk zal informeren of uw aanvraag aanvaardbaar is.