Links

uccife L'Union des Chambres de Commerce et d'Industrie Françaises à l'Etranger vertegenwoordigt de 114 CCI Françaises in het buitenland
CCI Portaal van de Kamers van Handel en Nijverheid
cfci De CFCIB werd opgericht in 1885 en is een autonome privéorganisatie
CCBL De Belgo-Luxembourgeoise Kamer van Koophandel in Frankrijk
AF Alliance française Oost-Vlaanderen
MathieuCieters Web- en grafisch Ontwerper